Projekty Unijne w trakcje realizacji

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych dla meblarstwa i budownictwa w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.1. Wrażanie innowacji przez MŚP.

 

1. Zapytanie Ofertowe
2. Zapytanie Ofertowe (po korekcie)
3. Załącznik nr. 1 Formularz Ofertowy
4. Załącznik nr. 2 Istotne Postanowienia Umowy
5. Harmonogram
6. Załącznik nr. 5 Wykaz Osób
7. Załącznik nr. 6 Zobowiązanie Innych Podmiotów
8. Załącznik nr. 7 Oświadczenie

9.
Załącznik nr. 4 Wykaz zrealizowanych prac budowlanych

 

Załącznik nr. 3
Specyfikacja
Projekty budynku i instalacji
Projekt Wykonawczy Elektryka
Projekt AB Budynku
Projekt Instalacji
Projekt Konstrukcji
Przedmiar
Hala Jasło
Przedmiar – Elektryka
Przedmiar – Instalacje

 

Odpowiedzi na pytania oferentów

1. Odpowiedzi na pytania
2. Załącznik – Dokumentacja geotechniczna

 

Projekt budowy węzła ciepłowniczego

Projekt węzła ciepłowniczego
Dobór płytowego wymiennika ciepła
Karta doboru wymiennika
Dobór zaworu bezpieczeństwa dla obiegu c.o.
Dobór zaworu bezpieczeństwa dla obiegu c.w.u.
Mapa sytuacyjna
Rzut węzła
Schemat węzła

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Decyzja zamawiającego