Projekty Unijne w trakcje realizacji

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych dla meblarstwa i budownictwa w oparciu o wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.1. Wrażanie innowacji przez MŚP.

 

1. Zapytanie Ofertowe
2. Załącznik nr. 1 Formularz Ofertowy
3. Załącznik nr. 2 Istotne Postanowienia Umowy
4. Załącznik nr. 4 Harmonogram
5. Załącznik nr. 5 Wykaz Osób
6. Załącznik nr. 6 Zobowiązanie Innych Podmiotów
7. Załącznik nr. 7 Oświadczenie

 

Załącznik nr. 3
Specyfikacja
Projekty budynku i instalacji
Projekt Wykonawczy Elektryka
Projekt AB Budynku
Projekt Instalacji
Projekt Konstrukcji
Przedmiar
Hala Jasło
Przedmiar – Elektryka
Przedmiar – Instalacje