RODO

Strzałków, dnia 24.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie informujemy, iż troszczymy się o to by Państwa dane były właściwie zabezpieczone a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne zobowiązującymi przepisami w tej kwestii. W tym celu podejmujemy działania zmierzające do zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”) jest:

“Firma Zaopatrzenia Korner” Sp. z o.o. z siedzibą w Strzałkowie, ul. Kochanowskiego 2C, 97-500 Radomsko, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS: 0000059842, REGON: 590740518, NIP: 7721966570

korner@korner.pl; www.korner.pl

 

 1. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Przy zawieraniu umowy możemy pozyskać Państwa dane osobowe:

 • nazwisko i imiona
 • adres zamieszkania / korespondencji/ prowadzenia działalności
 • numer kontaktowy / adres e-mail
 • numer identyfikacyjny – zgodny z wymogami prawnymi.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) (np. wystawiania i przechowywania faktur);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) (np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń).

Państwa dane mogą być również przetwarzane w innych celach, jeżeli udzielili Państwo zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) – zgoda na działania marketingowe. Prowadzenia działań marketingowych dotyczy w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail) newsletterów, cenników i ofert promocyjnych, informacji handlowych, informacji o organizowanych wydarzeniach, zaproszeń.

 1. Dostęp do Państwa danych

Państwa dane będą udostępnione;

 • podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Prokuraturze, Policji);
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów.

 

III. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych, rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

 1. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę.

V Mogą Państwo dokonać zgłoszenia w celu realizacji swoich praw w następujący sposób:

 1. a) pisemnie na adres:

Firma Zaopatrzenia Korner” Sp. z o.o.

Strzałków, ul. Kochanowskiego 2C

97-500 Radomsko

 1. b) drogą elektroniczną na adres: iod@korner.pl

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:
 2. a) pisemnie na adres:

Firma Zaopatrzenia Korner” Sp. z o.o.

Strzałków, ul. Kochanowskiego 2C

97-500 Radomsko

 1. b) drogą elektroniczną na adres: iod@korner.pl

 

VII. Możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia

 

VIII Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w niektórych sytuacjach jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków. W przypadku niepodania danych osobowych niektórych sytuacjach zmuszeni jesteśmy odmówić zawarcia umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, iż wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail w iod@korner.pl każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Polityka prywatnosci | Nota prawna | Polityka RODO | Korner Sp z o.o. © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl

Zatrudniamy!

Szukasz pracy, która nie tylko spełni Twoje oczekiwania, ale także pozwoli Ci rozwijać się zawodowo i osiągać swoje cele? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie idealną propozycję!

Nie ma na co czekać! Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Szukam pracy!