Podziękowania

Podziękowania

dla Pana Krzysztofa Widawskiego

Prezesa Zarządu KORNER Sp. z o.o.

080547-2