Konkurs Plastyczny

pRO44Xcf

KONKURS! Do wygrania ROWER!

Konkurs pod tytułem – “Stwórz maskotkę firmy Korner!”

Regulamin:
– W konkursie mogą brać udział dzieci do lat 10.
– Praca musi być wykonana samodzielnie.
– Forma pracy to szkic, rysunek, wycinanka lub kolaż.
– Termin nadsyłania prac od 1 IV do 8 VI 2014r.
– Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych (np w kampanii reklamowej).
– Prace nadsyłamy na e-mail konkurs@korner.pl, osobiście w siedzibie firmy lub drogą pocztową (Decyduje data otrzymania pracy, nie stempla pocztowego).
– Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.