Regulamin Loterii Urodzinowej Hurtowni Częstochowa

Regulamin Loterii

10-te urodziny hurtowni Korner w Częstochowie

 

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem loterii jest Korner Sp. z o.o.- oddział/ hurtownia w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 90/100.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

3.Loteria trwa od 25.07.2016 r. do 29.07. 2016 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu.

 

§2 Uczestnicy i Zasady konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

  • osoby pełnoletnie/ osoby fizyczne/ osoby prowadzące działalność gospodarczą

2. Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zakupu towaru w dniach

25.07.2017-29.07.2016 r., na kwotę powyżej 300 zł netto- każdy kto dokona zakupu na powyższą kwotę jest uprawniony do wylosowanie jednego losu (każdy los wygrywa). Liczba losów ograniczona.

– 80 sztuk losów (każdy los pełny i wartościowy)

Losy biorące udział w loterii przechodzą do losowania o nagrodę główną.

– Trzy nagrody główne:

1x Robot Kuchenny Bosch

1x Rower Miejski Romet Perlle 1.0

1x Telewizor Manta LED 3903 TV